TOIMITILAT LIIKETOIMINTAPÖRSSI YRITYSREKISTERI
ETUSIVU 
YRITTÄMINEN 
SIJOITU FORSSAN SEUDULLE 
JÄRKIVIHREÄ FORSSAN SEUTU 
MATKAILU 
KEHITYSPALVELUT 
HANKKEET & TOIMIALAYHTEISTYÖ 
EnviGrowPark 
Julkaisut 
Linkit 
Forte hyvinvointi 
Katsaukset 
Seminaarit 
Hyvinvointimessut 
Forte teknologia 
Forte ympäristö ja energia 
Ajankohtaista 
Forte vihreä logistiikka 
Biojalostamo vihreän kasvun kärjeksi 
Tykkää Tyykikylästä 
Ajankohtaista 
Rohkeasti eteenpäin -seminaari 
Kysely 
Forssan Kukkamarkkinat 
Kesän aloitus -viikko 19 
Forssa on Helvetin tulirotko 
Kauppamaraton 
Holjabasaari 
Verkostoilla Järkivihreää elinvoimaa 
Kysely 
Linkkejä 
Kohteet 
LIIKETOIMINTAPÖRSSI 
YHTEYSTIEDOT 
IN ENGLISH 
ПО-РУССКИ 

Toimialayhteistyö

Seutukunnan tunnetuimmat yritykset ja tuotteet ovat mm. Fenestran ikkunat, HK-Ruokatalon lihavalmisteet, Hämeen Painossa painettava Helsingin Sanomat, Steran (Levyosan) lentokonesillat, Atrian Forssan salaatit, Parmarinen kylpyhuoneet ja risteilyalushytit sekä Saint-Gobain Isoverin lasivillatuotteet.

Forssan seudulla sijaitsee eri toimialojen kärkiyrityksiä mm. HK-Ruokatalo Oyj, Atria Oyj, Parmarine Oy, Parma Oy, Saint-Gobain Isover Oy sekä Mitron Oy, DA-Design Oy ja Parker Oy. Yritykset edustavat elintarvike-, rakennus- ja elektroniikkateollisuutta. Näissä yrityksissä on noin 2.000 teollista työpaikkaa.  Hämeen paino Oy ja Forssa Print Oy edustavat graafisen alan huippua Suomessa. Ympäristöliiketoiminnan alueelle on syntynyt merkittävä alan klusteri, jonka liikevaihto on jo noin 40 miljoonaa euroa. Teknologiateollisuuden globaalit toimijat ovat Forssan seudun metalliyritysten avainasiakkaita.

Seudulla on hyvät kasvu- ja kehitysmahdollisuudet ympäristöalan yrityksille. Yrittäminen ja osaaminen on nykyään pitkälti high tech -painotteista.

 


 

Kiertotalouden vientiosaamisen keskus

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy (FSKK) toteuttaa vuosina 2014-2015 ESR-hanketta Kiertotalouden vientiosaamisen keskus. Rahoittajina ovat Hämeen ELY-keskus ja Forssan seudun kunnat.

Tavoitteena on tuottaa yritysten, tutkimuksen ja koulutuksen kerryttämästä ja verkotetusta vientiosaamisesta tuotteistettavia aihioita kansainvälisiksi tuotteiksi tai tuoteperheiksi, kohdealueiden asiakkaiden tarpeisiin, ja mallintaa hyvät käytännöt  kiertotalouden vientiosaamisen keskuksen toiminnaksi.

FSKK on syys-lokakuussa 2014 yhdessä ohjausryhmän jäsenten (edustavat yrityksiä Envor Group Oy, LHJ Group, Honkajoki Oy ja FSKK Oy; sekä VTT, MTT, LUT, HAMK, Turun ammattikorkeakoulu ja Suomen Ympäristöopisto SYKLI, sekä Biolaitosyhdistysr ry ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry) kanssa täsmentänyt projektin toimintasuunnitelmaan seitsenkohtaiseksi:

1. Kolmen konkreettisen case-tapauksen valinta kehittämiskohteiksi, syksyllä 2014.

2. Kiertotalouden osaamisen vientiin tarvittavien verkostojen rakentaminen; luontaisten kumppanien ja veturien  etsintä, käyttäen hyväksi olemassa olevia verkostoja ja toimintamalleja. Vuoden 2015 alkuun mennessä käynnistetään hankkeen puitteissa useita opiskelijoiden selvityksiä sekä  HAMK:ssa, ja myös Turun amk:lla ja muidenkin osapuolten taholla.

3. Tarvittavan teknisen, taloudellisen, hallinnollisen ja lainsäädännön osaamisen integrointi toteutukseen. Tässä hyödynnetään erityisesti tutkimuslaitos- ja yliopisto-osapuolten osaajia.

4. Erilaiset kartoitukset ym. vv 2014-15 eri oppilaitosten opiskelijoiden yhteistyöllä.

5. Osaamisen tuotteistaminen case-tapausten toteutuksen kautta.

6. Toteutuksen hyvien käytäntöjen mallintaminen yritysten ja osaamiskeskuksen käyttöön.

7. Osaamiskeskuksen perustamisen edellytysten sekä verkosto- tai yhtiömuodon selvitys ja liiketoiminta-suunnitelman rakentaminen. Työ aloitetaan v. 2015 alussa.

 

 Hanketta on esitelty valtakunnallisesti mm. Sitran Kaikki teollisista symbiooseista - Symbioosien ystävien aamiainen -tilaisuudessa Helsingissä 21.10.2014:

http://www.sitra.fi/tapahtumat/kaikki-teollisista-symbiooseista-symbioosien-ystavien-aamiainen

 

 Hanke toteutetaan 30.6.2015 mennessä. Projektipäällikkönä on yrityspalvelupäällikkö Pekka Ekholm/FSKK.

 

Koulukatu 13
FIN-30100 Forssa
Puh. +358 (0)3 4240 4720